Sökning: "Jonas Thordeman Andersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonas Thordeman Andersson.

 1. 1. Diffusion of innovation through the Bowling Alley Strategy : Using ANT to examine ICT adoption among skilled construction labor SMEs

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :boban stjepanovic; Jonas Andersson Thordeman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction One industry that has fallen behind regarding ICT adoption is the SCL industry, due to the complex environment and several identified determinants. There is a gap within ICT-research in Sweden, especially in the SME-SCL industry in recent years, indicating there is a need for further research from an organizational perspective. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhet och engagemang : - En studie om konsumenters uppfattning och förutsättning att konsumera hållbara produkter.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jonas Thordeman Andersson; Jakob Bertilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En hållbar konsumtion anses för sverige vara ett av agenda 2030 svårast mål att uppnå. Målet handlar om att behöva ställa om till en hållbar konsumtion. Därför är det viktigt att arbeta fram metoder som hjälper svenska konsumenter att göra just detta. LÄS MER