Sökning: "Jonas Wester"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jonas Wester.

 1. 1. Anhörigas upplevelser av att medverka i den palliativa vården: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emma Sahlins; Jonas Wester; [2018]
  Nyckelord :Experiences; Involved; Literature review; Palliative care; Personcentered care; Relatives.; Anhöriga; Litteraturöversikt; Medverkan; Palliativ vård; Personcentrerad vård; Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans arbetsuppgifter i den palliativa vården är att förebygga och behandla symtom hos patienter och även att kunna stötta anhöriga. Anhöriga har en viktig roll att stötta patienten i den palliativa vården. Därför är det viktigt att belysa anhörigas upplevelser av att medverka i palliativ vård. LÄS MER

 2. 2. Nämndemannasystemet och rättssäkerhet - En bedömning av relationen mellan de två

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonas Wester; [2017]
  Nyckelord :processrätt; nämndemannasystemet; rättssäkerhet; förutsebarhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Nämndemannasystemet har funnits i Sverige sedan 1200-talet. Systemet innebär att lekmän likställs med den lagfarne domaren i domstolen. Uppsatsen syftar till att utreda hur systemet förhåller sig till rättssäkerheten. LÄS MER

 3. 3. Modelling Lateral Stability of Prefabricated Concrete Structures

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Caroline Lindwall; Jonas Wester; [2016]
  Nyckelord :precast; concrete; hollow core; shear key; diaphragm;

  Sammanfattning : Stability calculations of prefabricated concrete structures with help of FEM-tools demand knowledge about how the elements are related to each other. This thesis concerns how joints between building elements affect the results when modelling prefabricated concrete structures, with demarcation to joints between hollow core (HC) slabs and between solid wall elements. LÄS MER

 4. 4. Att utveckla företag till lärande organisationer

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Jonas Fenn; Erik Larsson; Madeleine Lundberg; Alexander Mafi; Amanda Nordqvist Melander; Michel Wester; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER