Sökning: "Jonas Zetterlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonas Zetterlund.

 1. 1. Mobila applikationer som reklam

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :David Zetterlund; Jonas Lörnell; [2010]
  Nyckelord :mobile marketing; mobile advertising; apps; applications; iphone; attitude towards mobile marketing; consumer behaviour; adoption of the mobile phone; adoption of technology; use of the mobile phone; location-based-advertising; user acceptance of the mobile phone; push and pull; iad; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Title: Consumer perception of mobile marketing Institution: Department of Service Management, Campus Helsingborg, Lund University Level: Master’s degree Authors: David Zetterlund and Jonas Lörnell Supervisors: Jessica Enevold and Katja Lindqvist Issue: Mobile marketing is the fastest growing category of advertising right now. Mobile marketing allows direct-targeted advertising to users and is now mainly implemented through so-called applications - programs that are downloaded to the phone and used for various purposes. LÄS MER

 2. 2. Viral Marknadsföring - Att skapa en framgångsrik viral kampanj

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Jonas Lörnell; David Zetterlund; Sarah Albinsson; [2009]
  Nyckelord :viral marknadsföring; word-of-mouth; relationsmarknadsföring; buzz marknadsföring; sociala medier; Management of enterprises; Företagsledning; management; Market study; Marknadsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER