Sökning: "Jonas holmgren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Jonas holmgren.

 1. 1. Mänskliga rättigheter ur ett läroboksperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonas Holmgren; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kunskapsbedömning i historia på gymnasienivå : En analys av fyra skolors bedömningsunderlag

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Jonas Holmgren; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av arbetsplats : Effektivisering av monteringsplats vid Wigells AB

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingMonteringsteknik; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingMonteringsteknik

  Författare :Marcus Jarlö; Jonas Holmgren; [2009]
  Nyckelord :Effektivisering;

  Sammanfattning : The work presented in this report is written at IEIs department on Linköping Institute of Technology. The report aims to increase the assembly efficiency at Wigells AB. The report shall be used as a guide for the implementation of changes at other workstations in the company. LÄS MER

 4. 4. Analysis of internal communication : case study Sandvik SMT Market Service

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö; Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö

  Författare :Senad Kovac; Mikael Holmgren; [2008]
  Nyckelord :Segmentation of mailboxes; Tagging system;

  Sammanfattning : Large scale companies have massive information flows in their administrative departments. This often creates problems when there is a lack of communication both internally and with internal partners such as sales units. Sandvik SMT Market Service (SBMS) is no exception in this case. LÄS MER

 5. 5. Mätning av hudens ytprofil med hjälp av fokuserat ultraljud.

  L3-uppsats,

  Författare :Krister Engberg; Stefan Snällfot; Jonas Holmgren; [1989]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrunden till detta examensarbete var ett behov av en mätutrustning som klarar av att registrera ett parti av hudens ytprofil.En sådan utrustning kan vara till hjälp för att bedöma sjukdomsutvecklingen hos diabetespatienter med kärlförändringar. LÄS MER