Sökning: "Jonas vallin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas vallin.

  1. 1. Hur påverkas ekonomistyrningen av mobila betalningslösningar? : en studie av ekonomistyrningens utformning och användning hos Upplands lokaltrafik AB

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alexander Entesarian; Jonas Vallin; [2011]
    Nyckelord :ekonomistyrning; utformning; användning; rapporter; mobila betalningslösningar; sms; upplands lokaltrafik ab;

    Sammanfattning : .... LÄS MER