Sökning: "Jonatan Åkesson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jonatan Åkesson.

 1. 1. Managing the Risks and Uncertainties of Brexit: A multiple-case study on Swedish SMEs with exposure towards the UK

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Gustav Meuller; Jonatan Åkesson; [2018-07-03]
  Nyckelord :SMEs; Brexit; International Business; Risk Management; Risk; Uncertainty; Political Risk; Planning School; Adaptive School;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Fotbollsmatchen och publiken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Winell; Jonatan Åkesson; [2016-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Power management of a computer display

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :SEBASTIAN OLSSON; JONATAN ÅKESSON; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The goal with this project is to investigate how the energy management can be improved on a linux computer. Focus lies on the screen back light as this is one of the major energy consumers in a laptop computer. LÄS MER