Sökning: "Jonatan Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Jonatan Bengtsson.

 1. 1. Att våga utmanas för att utvecklas - tolkningar, förväntningar och tillit i rektors pedagogiska ledarskap över undervisningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jonatan Bengtsson; Pontus Paulin Hugo; [2021-08-27]
  Nyckelord :Rektors pedagogiska ledarskap; rektor; rektorsrollen; pedagogiskt ledarskap; transformativt ledarskap; lärares autonomi; tolkning; förväntning; tillit; tillitsfulla relationer; skolpolicy; policyimplementering;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka rektorer och lärares tolkningar respektive lärares förväntningar på rektors pedagogiska ledarskap, samt tillit som en förutsättning för ledarskapets innehåll och karaktär. Diskrepansen mellan rektors formella befogenheter och vilken legitimitet rektor får från lärarlaget har därmed undersökts, liksom hur fokuset på rektors pedagogiska ledarskap och utvecklingen av undervisningen väcker frågor om gränsdragningen mellan rektor och lärare som två skilda professioner. LÄS MER

 2. 2. Reverse Logistics Management in Construction : A multiple case study examining the effect of organisational size

  Master-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Jonatan Gustafsson; Linnea Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Reverse logistics; construction management; organisational size; re-used material; waste management;

  Sammanfattning : Background: Increasing awareness for the environmental impact, governments and higher authorities has in the past years issued regulations for waste creation and management, creating a need for new practices and policies on how used material is handled. Reversed logistics could simply be described as the process of ensuring value creation spanning over the entire life cycle. LÄS MER

 3. 3. Metoder för uppskattning och kartläggning av oskyddade trafikanters resmönster : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Jonatan Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :resmönster; resvanor; oskyddade trafikanter; cyklister; fotgängare;

  Sammanfattning : I Sverige pågår ett ständigt arbete med att öka trafiksäkerheten. Sverige har som mål att ha noll dödsolyckor i trafiken, den så kallade nollvisionen. Det är känt att oskyddade trafikanter utsätts för större risker i trafiken och för att uppnå visionen behöver säkerheten för oskyddade trafikanter ökas. LÄS MER

 4. 4. Programmeringens väg in i gymnasieskolans matematik : En fallstudie av hur programmeringen landat i fyra skolor

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linnéa Lundberg; Jonatan Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Programmering; Matematikundervisning; Kompetensutveckling; Kursplansförändring; IKT; Digitalisering;

  Sammanfattning : Sen halvårsskiftet 2018 skedde en förändring av skolans kursplaner i matematik där det blev obligatoriskt med programmering i matematikundervisningen. Syftet med denna undersökning var att få en bild och exempel av hur förändringen togs emot samt hur den genomfördes eller planerades att genomföras på några olika gymnasieskolor. LÄS MER

 5. 5. Från BIM-modell till beräkningsprogram : Kompatibilitet mellan Tekla Structures 21 och FEM-Design 15 3D Structures

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johan Mårtensson; Jonatan Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :BIM; Tekla Structures; FEM-Design;

  Sammanfattning : Building designing can be made by a powerful tool, BIM-programs. With these programs, you quickly get a view of future design. Elements of the model are intelligent, which means that they are more than just some dashes. These intelligent elements can be analytically studied with programs that make calculations according to finite element methods. LÄS MER