Sökning: "Jonatan J. Erikson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonatan J. Erikson.

  1. 1. Jehovas vittnen och media : två perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Sofia Szente; Jonatan J. Erikson; [2019]
    Nyckelord :Jehovas vittnen; media; Hallandsposten; svensk media; Vakttornet;

    Sammanfattning : Det här examensarbetet i religionsvetenskap undersöker hur fyra aktiva medlemmar i Jehovas vittnen i Halland upplever svensk medias skildring av Jehovas vittnen och hur Hallandsposten rapporterar om rörelsen år 2009–2019. I uppsatsen undersöks också hur de intervjuade vittnenas upplevelse av svensk medias porträttering av rörelsen överensstämmer med den rapportering Hallandsposten utfört under åren 2009–2019. LÄS MER