Sökning: "Jonatan Levin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonatan Levin.

  1. 1. "Det handlar om att marinera ungarna" Fyra pedagogers perspektiv på ett bilderboksprojekt

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Anna-Sofia Dyberg; Jonatan Levin; ; [2008]
    Nyckelord :Bilderböcker; Bilderboksprojekt; Vidgat textbegrep;

    Sammanfattning : Bakgrund: Det finns en tydlig önskan från regeringen att öka språkutvecklingen ute i landets kommuner.Bilderboksprojektet är ett lokalt projekt där man med hjälp av bilderböcker arbetar med elevernas språkutveckling. LÄS MER