Sökning: "Jonatan Lindgren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jonatan Lindgren.

 1. 1. Klimatfrågan som trängdes bort : En kvantitativ och kvalitativ analys av miljöjournalistik i svensk lokalpress och rikspress.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emilia Granberg; Jonatan Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Environment; Climate; Local press; National press; Framing; Environmental journalism; News values; Miljö; Klimat; Lokalpress; Rikspress; Framing; Miljöjournalistik; nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the differences and similarities between how Swedish national press and Swedish local press cover the two topics climate and environment. To fulfill this aim the study strived to answer the questions: How much does Swedish local press and Swedish national press write about environmental issues and climate issues? What differences and similarities can be found in the way that Swedish national press and Swedish local press frame environmental issues and climate issues?   The study contains both a quantitative analysis and a qualitative analysis. LÄS MER

 2. 2. Graded Index Lens Antennas Using Glide-Symmetric Metasurfaces

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Jonatan Lindgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lens antennas has shown potential to be used as apowerful tool for many applications in wireless communicationtoday and in the future. In this project we examine a methodof constructing graded index lens antennas using metallic glidesymmetricmetasurfaces, a method which facilitates a simplermanufacturing process and a wider bandwidth than traditionalconstruction methods. LÄS MER

 3. 3. Allt handlar om läget : En fallstudie avseende sambandet mellankvadratmeterpriset och läget för bostadsrätter i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Jonatan Lindgren; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. E-handel av dagligvaror : En undersökning kring konsumentens attityd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonatan Lindgren; Joey Kristoffer Pousette; [2013]
  Nyckelord :dagligvaror; e-handel; konsumentköpbeteende; attityder;

  Sammanfattning : Branschen för e-handel av dagligvaror i Sverige uppvisar idag en negativ tillväxt och endast en marginell andel svenskar har någon gång handlat dagligvaror på internet. Tidigare forskning har visat att attityder är tillförlitliga för att förutspå individens köpbeteende. LÄS MER