Sökning: "Jonatan Nuamu"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonatan Nuamu.

 1. 1. Video Consumption Online - The relationship between the sender and receiver of video clips

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fabian Eide; Jonatan Nuamu; [2020-06-23]
  Nyckelord :Video consumption; video clips; emotions; video content; viral videos; brands;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Code of Conduct : Likheter och skillnader i livsmedels-, kläd-, bil- samt teknikbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Pontus Bjers; Anja Blom; Viktor Lindestam; Jonatan Nuamu; [2017]
  Nyckelord :Code of conduct; Branschjämförelse; socialt ansvar; miljöansvar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Företag upplever idag ett ökande tryck från intressenter att agera hållbart och ansvarsfullt. Globaliseringen har lett till att företag har affärskopplingar med internationella partners och leverantörer. LÄS MER