Sökning: "Jonatan andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Jonatan andersson.

 1. 1. Ditch detection using refined LiDAR data : A bachelor’s thesis at Jönköping University

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Jonatan Flyckt; Filip Andersson; [2019]
  Nyckelord :machine learning; geographic information systems; GIS; classification trees; supervised learning; maskininlärning; geografiska informationssystem; GIS; klassificeringsträd; övervakat lärande;

  Sammanfattning : In this thesis, a method for detecting ditches using digital elevation data derived from LiDAR scans was developed in collaboration with the Swedish Forest Agency. The objective was to compare a machine learning based method with a state-of-the-art automated method, and to determine which LiDAR-based features represent the strongest ditch predictors. LÄS MER

 2. 2. Belöningssystemets påverkan på målkongruens : En kvalitativ fallstudie i en marknadsföringsbyrå

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jonatan Ottosson; Pontus Andersson; [2019]
  Nyckelord :Reward systems; Goal congruence; Goal setting; Agency-theory; Management by objectives; Management accounting; Belöningssystem; Målkongruens; Goal setting; Agentteori; Målstyrning; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Background & problem: Modern day companies face increasingly harsh economic conditions,which in turn increases the pressure to meet markets requirements. When more stringentdemands are made on corporate finances, it is necessary to have sufficient knowledge aboutthe management of limited resources. LÄS MER

 3. 3. Inifrån åsiktsfabriken En kvalitativ studie av ledarjournalisters uppfattningar om sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Noa Söderberg; Sebastian Lindström; Jonatan andersson; [2017-10-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractTitle: “Inifrån åsiktsfabriken” - en kvalitativ studie av ledarjournalisters uppfattningar om sinyrkesrollAuthors: Noa Söderberg, Jonatan Andersson and Sebastian LindströmSubject: Undergraduate research paper in journalism studies,Department of journalism, media and communication (JMG), University of GothenburgTerm: Spring 2017Supervisor: Britt Börjesson, JMG, University of GothenburgPages/words: 45 pages, 18 508 words (including abstract and appendix).Purpose: The main purpose of this study is to examine how the editorial boards of Swedishnewspapers perceive their professional role, their organizational procedures and theirprofessional goals and ideals. LÄS MER

 4. 4. Strejker i migrationens tidsålder : Strejker och migration i den norrländska trävaruindustrin, 1879-1908

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Jonatan Andersson; [2017]
  Nyckelord :migration; emigration; strikes; utvandringen; migration; emigration; strejker;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks sambandet mellan strejknederlag och migration, ett ämne somstuderats av historiker tidigare men som inte gett ett entydigt svar. Uppsatsens undersökningavgränsas till den norrländska sågverksindustrin 1879-1908. LÄS MER

 5. 5. New Public Management - Styrningsfilosofi i kritiserad myndighet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Jonatan Andersson; Dionis Bugujevci; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER