Sökning: "Jonathan Östlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonathan Östlund.

  1. 1. Riksdagen och frågan om personlig integritet : en diskursanalys

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

    Författare :Ylwa Eriksson; Kristina Östlund; [2008]
    Nyckelord :personlig integritet; perspektiv; riksdagsprotokoll; diskursanalys; Jonathan Potter.;

    Sammanfattning : SammanfattningSyftet med föreliggande uppsats var att ta reda på hur allians respektive opposition konstruerar och framställer resonemang om den personliga integriteten. I dessa resonemang gick det även att urskilja några övergripande perspektiv utifrån riksdagens protokoll. LÄS MER