Sökning: "Jonathan Östman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonathan Östman.

 1. 1. BookShark – En praktisk studie i webbutveckling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Jonathan Anderson; Tobias Björch; Jakob Boman; Christopher van Dijk; Sofie Harrius; Daniel Nilsson; Albin Ottosson; Johan Östman; [2014]
  Nyckelord :webbapplikation; webbshop; internetbokhandel; e-bok; e-böcker;

  Sammanfattning : Rapportens syfte är att beskriva det tekniska och teoretiska framtagandet av e-boktjänsten BookShark. Den innehåller bland annat styrkanden rörande tjänstens hållbarhet på marknaden samt hur teamet har förhållit sig till arbetsmetoden Scrum. LÄS MER

 2. 2. "Kan en svart författare skriva om en kille som heter Gunnar?" : Framställningen av hiphop i svenska medier

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltning; Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltning

  Författare :Jonathan Klittmark; Karl Östman; [2010]
  Nyckelord :Hiphop; den andre; essentialisering; autenticitet; stereotypisering; binär opposition; exotism;

  Sammanfattning : The essay is dealing with the different tensions in hiphop created when appearing in Swedish media. With the teoretical aspect of "the Other" as a tool, the authors of the essay has tried to find out how the "hiphopper" is pictured in swedish written media within the timeframe of 19??-??. LÄS MER