Sökning: "Jonathan Ahmed"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonathan Ahmed.

  1. 1. Orientering, ornament, orient : en utredning om inredning

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

    Författare :Rebecka Askaner; [2012]
    Nyckelord :inredningsdesign; bildanalys; postcolonialism; whiteness; racialization; visual analysis; interior design; rasifiering; vithet; postkolonialism; Social Sciences;

    Sammanfattning : This thesis aims to analyze and discuss constructions of ethnicity, race and nationality in images of interior design. The material in the analysis consists of images and some text elements from three stories in the April 2011 issue of Swedish interior design magazine Elle Interiör. LÄS MER