Sökning: "Jonathan Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Jonathan Andersson.

 1. 1. Lärares och elevers begreppsliga förståelse av programmering, digitala verktyg och digital kompetens

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jonathan Andersson; [2019-07-02]
  Nyckelord :programmering; digitala verktyg; digital kompetens; begreppsligförståelse;

  Sammanfattning : Intresset för denna empiriska enkätstudie uppstod redan under första examensarbetet då en litteraturstudie gjordes kring begreppen programmering och datalogiskt tänkande. Det är ett relativt nytt forskningsområde då det nyligen införts i länders olika läroplaner men en del forskning har gjorts och mer kommer säkert att tillkomma. LÄS MER

 2. 2. IKT och lärandemiljö på Fritidshem - Utifrån lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johannes Persson; Jonathan Andersson; [2019]
  Nyckelord :IKT; ICT; Fritidshem;

  Sammanfattning : Informations- och kommunikationstekniken (IKT) är i en ständig utvecklingsprocess i den tid vi lever i. IKT är ett redskap som kan hjälpa lärarnas undervisning både i skolan och på fritidshemmet. LÄS MER

 3. 3. Konsumenters preferenser vid valet av köpkanal

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Johan Andersson; Jonathan Larsson; [2019]
  Nyckelord :Shops; online stores; buying; loyalty; preferences; service; trust; Fysiska butiker; onlinebutiker; köpbeteende; lojalitet; preferenser; service; förtroende; pris;

  Sammanfattning : Internet is a part of everyday life and most people are now used to shopping online. This in turn has led to the fact that companies with traditional stores lack knowledge of what their customers wants and their preferences about buying. LÄS MER

 4. 4. Masslivräddning, resurser och brister : En studie om Sveriges beredskap och handelsfartygens förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Michael Andersson; Jonathan Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :Masslivräddning; Massräddningsoperation; Search and Rescue; Massevakuering; Evakuering;

  Sammanfattning : Vid ett antal större fartygskatastrofer till havs de senare årtiondena har sjöräddningskapaciteten inte räckt till för att rädda alla eller ens en majoritet av de ombordvarande. Detta trots att stora insatser har gjorts för att förbättra livräddningsutrustningen ombord. LÄS MER

 5. 5. Ansvarstagande inom konfektionsbranschen : En studie om CSR-strategi, kommunikation och kundgrupper

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Jonathan Andersson; Oskar Andersson; Erik Moreen Wistrand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER