Sökning: "Jonathan Carlemar"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jonathan Carlemar.

 1. 1. När frihet blir tvång : En kvalitativ studie av åtta gymnasieelevers förhållande till rådande kursplaner och ansvaret för uppföljningen av desamma

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Jonathan Carlemar; [2013]
  Nyckelord :pedagogik; läroplan; ansva; r gymnasiet;

  Sammanfattning : Studien ämnar utreda vilket förhållande elever i gymnasiets tredje årskurs har till läro- och kursplanerna samt hur de upplever det egna ansvaret i uppföljningen av de tillhörande målen. I studien vägs, förutom aktuell forskning om elevrelaterat ansvar, Giddens sociologiska teoribildning in. LÄS MER

 2. 2. Stig Dagerman - Existentialisten : En jämförande studie mellan De Dömdas Ö och fem existentialistiska tänkare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Jonathan Carlemar; [2011]
  Nyckelord :Stig Dagerman; Sören Kierkegaard; Martin Heidegger; Jean-Paul Sartre; Albert Camus; Karl Jaspers; Existentialismen; De dömdas ö;

  Sammanfattning : Is the Swedish author Stig Dagerman an existentialist? This work takes a close look at Dagerman’s novel Island of the Doomed to see if it is possible to consider it an expression of existentialist thinking and to see if it interacts with any specific existentialist tradition. Dagerman’s novel was compared with select works of five existentialist thinkers – Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Albert Camus and Karl Jaspers, all read in the light of the four categories of existentialistic thinking identified by the Swedish scholar Lennart Koskinen. LÄS MER

 3. 3. Den västerländska muslimen : Hur islam framställs i västerländska läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Jonathan Carlemar; Antonia Botonjic; [2011]
  Nyckelord :Islam Västerländska Läroböcker;

  Sammanfattning : .... LÄS MER