Sökning: "Jonathan Eklund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jonathan Eklund.

 1. 1. Kommunal informationssäkerhet : En undersökning av informationssäkerhet inom kommunal IT-styrning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Jonathan Eklund; Robin Renner; [2020]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; Säkerhetsstandard; Informatik; Kommuner; ISO 27000;

  Sammanfattning : This study examined how municipalities work with information security focusing on the use of security standards. Data was collected from three different municipalities differentiating in population, for the purpose of determining whether financial resources was a factor to successful information security within the organization. LÄS MER

 2. 2. Elever i behov av särskilt stöd på fritidshemmet : En intervjustudie med rektorer och fritidslärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jonathan Bergström; Filip Eklund; [2019]
  Nyckelord :I behov; särskilt stöd; fritidshem; rektor; fritidslärare; elevassistent;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilket stöd elever i behov av särskilt stöd får på fritidshemmet. Fokus läggs på att undersöka vad rektorer har att förhålla sig till i frågan samt om fritidslärare upplever att dessa elever får sina behov tillgodosedda. LÄS MER

 3. 3. Using Membership Categorisation Analysis to Study Identity Creation in the Digital game Dota2

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Jonathan Clinton; [2014]
  Nyckelord :Membership Categorisation Analysis; MCA; Dota2; Digital games; gaming; identity; identification;

  Sammanfattning : One aspect of the internet that has been discussed in relation to identity creation is whether we can transcend our physical selves when we enter an online environment, thus potentially creating the internet as a space where we could leave our bodies when performing our identity. The purpose of this master thesis is to investigate the accomplishment of membership categorization within the domain of online gaming and through it identity in an online gaming environment. LÄS MER

 4. 4. Möllan – hjärtat för Malmös musiker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Jonathan Eklund; [2013]
  Nyckelord :Journalistik Reportage Studio Möllan Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : Om Malmömusikerna, eldsjälarna som omger dem och det de har gemensamt; studion. Belägen på en innergård ett stenkast från ölhaken, invävd i det mesta som tar sig härifrån. Men ständigt i den mediala periferin.. LÄS MER

 5. 5. CSR, det har jag aldrig hört talats om! : En studie om anställdas förhållningssätt till CSR

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Henrik Sandholm; Jonathan Eklund; Mikael Simonsen; [2011]
  Nyckelord :CSR;

  Sammanfattning : .... LÄS MER