Sökning: "Jonathan Gabrielsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonathan Gabrielsson.

 1. 1. Arbetsterapeutiska insatser i rehabiliteringsprocessen för individer med utmattningssyndrom och stressrelaterad psykisk ohälsa och dess effekt på återgång i arbete - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Maria Eriksson; Jonathan Gabrielsson; [2019]
  Nyckelord :occupational therapy; return to work; burnout; exhaustion disorder; stress;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att undersöka när arbetsterapeuten blir involverad i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för individer som är sjukskrivna till följd av utmattningssyndrom och stressrelaterad psykisk ohälsa, hur arbetsterapi tillämpassamt vilken effekt arbetsterapeutiska insatser har på klientens återgång i arbete. Insamlingen av data gjordes genom sökningar databaserna CINAHL, PsycINFO, Cochrane, PubMed, SveMed+ samt Amed via Luleå tekniska universitetsbibliotek under perioden februari till mars 2019. LÄS MER

 2. 2. LV Filter : Ett partikelfilter för hushåll i mindre gynnsamma levnadsförhållanden

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Felix Ingheden; Jonathan Gabrielsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : LV Filter is a product designed to provide drinkable tap water to households around the world. With a power source, the system manages itself with automatic cleaning. A safe and easy source of particle-free water. The product is intended as a complement to the client's product portfolio in order to offer a complete solution for water purification. LÄS MER