Sökning: "Jonathan Gillerud"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonathan Gillerud.

  1. 1. Ett framgångsrikt fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Danmark

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

    Författare :Jonathan Gillerud; [2019]
    Nyckelord :säkerhetspolitik; försvarspolitik; försvarsallianser; samarbeten; Sverige; Danmark; EU; NATO; NORDEFCO;

    Sammanfattning : The Nordic countries are facing similar threats and the countries share many security policy and interests, Nordic co-operation provides an increased threshold effect and reduces the risk of incidents in and around our vicinity. The research problem for this study is whether a Nordic defense cooperation between Sweden and Denmark has the prerequisites required for successful defense cooperation. LÄS MER