Sökning: "Jonathan Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Jonathan Hansson.

 1. 1. Hjälp, var tog kunskapen och kompetensen vägen? : En fallstudie av Svea Hovrätt och Uppsala Kommuns arbete med att kompetenssäkra verksamheten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jonathan Thersthol; Eskil Höglund; [2019]
  Nyckelord :Secure competence; Competence development actions; Share knowledge; Retain knowledge; Knowledge loss; Staff turnover.; Kompetenssäkra; Kompetensutveckling; Kunskapsdelning; Kunskapsbevarande; Kunskapsförlust; Personalomsättning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till en djupare förståelse över hur organisationer arbetar med att kompetenssäkra verksamheten och hantera kunskapsförlust till följd av personalomsättning. Den här undersökningen utgörs av en fallstudie av Uppsala kommun och Svea Hovrätt och har en kvalitativ ansats. LÄS MER

 2. 2. Likheter och skillnader i arbetssätt mellan svensk och iransk fysioterapi i öppenvård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Jonathan Hansson; Omid Hesami; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fysioterapi är nästan lika definierat i hela världen men med avseende på skillnader i kultur, lagar, utbildningssystem osv. är det rimligt att tro att det föreligger skillnader i fysioterapeuternas arbetssätt mellan olika länder. LÄS MER

 3. 3. ”Kan själv” : Barns tilltro till sin egen förmåga.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jonathan Hansson; [2018]
  Nyckelord :förmåga; tilltro; kompetens; förskola;

  Sammanfattning : I denna studie redogörs för hur förskollärare arbetar för att barn ska skapa tilltro till sin egenförmåga och om deras arbete varierar mellan yngre och äldre barn. Detta har undersökts genom intervjuer av fem förskollärare, som arbetar på samma förskola. LÄS MER

 4. 4. Why do stock prices drop by less than the value of the dividend? Evidence from a country with a flat tax rate on capital gains and dividends.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jonathan Israelsson; Max Wann-Hansson; [2017-07-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 5. 5. Syvsta - En prototyp av ett spel för studie- och yrkesvägledning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Gustav Gränsbo; Filip Haglund; Adam Hansson; Pierre Hedkvist; Jacob Johansson; Linus Kortesalmi; Matti Lundgren; Simon Medin; Jonathan Nyman; [2016]
  Nyckelord :Syvsta; Studievägledning;

  Sammanfattning : Denna kandidatrapport behandlar arbetet med att designa och utveckla spelet Syvsta. Syvsta är ett RPG-spel utvecklat åt Jobb- och kunskapstorget vid Linköpings kommun. LÄS MER