Sökning: "Jonathan Haraldsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jonathan Haraldsson.

 1. 1. Construction of Robot for Visual Demonstration at Conferences and Fairs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Jonathan Haraldsson; Julia Nordin; [2018]
  Nyckelord :Robot; Star Wars; BB8; Embedded Systems; 3D printer; 3D-print; Robot; Star Wars; BB8; inbyggda system; 3D-skrivare; 3D-utskrift;

  Sammanfattning : A demonstration robot for conferences and fairs has been built from scratch. The demonstration robot is meant to create lasting impressions at the company booth at conferences or fairs. Thus, the robot needs traits that attract people to the booth and makes sure they remember that company. LÄS MER

 2. 2. Expressive Arduino Controlled Self-Balancing Robot

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Jonathan Haraldsson; Julia Nordin; Johanna Blomstedt; [2016]
  Nyckelord :Arduino; self-balancing robot; expressive; balance; inverted pendulum; electronics; creative workshop practice; Arduino; självbalanserande robot; uttrycksfull; balans; inverterad pendel; elektronik; kreativ verkstadsteknik;

  Sammanfattning : A robot capable of balancing itself on two wheels has been built and programmed. While balancing, the robot keeps within a limited area. The robot has a face with two eyes and a mouth, consisting of LED-matrices, which switch between six different facial expressions. LÄS MER

 3. 3. Från motivering till investering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonathan Engman; Philip Berntsson; Patrik Johannesson; Fredrik Åberg; [2016]
  Nyckelord :Nyemission; emissionsmotiv; informationsasymmetri; pecking-order; signalteori; abnormal avkastning; multipel regression; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Från motivering till investering - Nyemissionens effekt på aktiekursutvecklingen Seminariedatum: 2016-06-02 Kurs: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 hp Författare: -Jonathan Engman -Philip Berntsson -Patrik Johannesson -Fredrik Åberg Handledare: Mattias Haraldsson Nyckelord:Nyemission, emissionsmotiv, informationsasymmetri, pecking-order, signalteori, abnormal avkastning, multipel regression Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om och till vilken grad det bakomliggande motivet till en nyemission påverkar det emitterande bolagets aktiekursutveckling. Metod: Studien baseras på en eventstudie där den abnormala avkastningen som uppstår till följd av en emissionsannonsering studeras. LÄS MER

 4. 4. Ergonomi : om blivande instrumentalpedagogers fysiska hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jonathan Haraldsson; [2012]
  Nyckelord :ergonomi; instrumentalpedagoger; förslitningsskada; belastningsskada;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka hur blivande instrumentalpedagoger i högre musikutbildning beskriver sin fysiska hälsa gällande ergonomiska besvär och har detta fått några konsekvenser för studenten. Som bakgrund har jag använt mig av litteratur som berör ergonomi både i rollen som musik- och instrumentlärare men även andra jobb som inte är kopplade till musik. LÄS MER