Sökning: "Jonathan Hedlund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jonathan Hedlund.

 1. 1. Using Machine Learning to Connect Brands with Influencers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonathan Hedlund; [2022]
  Nyckelord :Interaction Technologies; Machine Learning; UX-Design;

  Sammanfattning : With the increase of social media users, marketing through social media channels is becoming more and more important for large and small businesses around the globe. This form of marketing can be done in different ways. LÄS MER

 2. 2. Unga väljare & Engagemang : Vad motiverar förstagångsväljare till att rösta?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Viktor Buchheim; Jonathan Hedlund; [2010]
  Nyckelord :Förstagångsväljare; motivation; politik; riksdagsval; valdeltagande;

  Sammanfattning : I årets riksdagsval i Sverige är förstagångsväljarna rekordmånga. Tidigare forskning och media vittnar om att valdeltagandet bland dessa är längre än befolkningen i övrigt. Denna undersökning har i motsats till tidigare forskning fokuserat på varför förstagångsväljare röstar, och inte varför de avstår. LÄS MER

 3. 3. Företagsvärdering - En undersökning om hur företagsvärdering tillämpas i praktiken

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Gustavsson; Jonathan Hedlund; [2008-01-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka och visa hur en företagsvärdering kan genomföras i praktiken. Utifrån syftet har två frågeställningar utvecklats. LÄS MER