Sökning: "Jonathan Holst Lindén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonathan Holst Lindén.

  1. 1. Integration av nya infästningen till Rekyldämpare 18 med Pelarlavett 90

    M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

    Författare :Douglas Strand; Jonathan Holst Lindén; [2020]
    Nyckelord :Rekyldämpare 18; Pelarlavett 90; HMS Carlskrona; Koncept; Exchange plate; FMV; FM; KSP 88; Rekyldämpare 18; Pelarlavett 90; HMS Carlskrona; Koncept; Utbytesplatta; FMV; FM; KSP 88;

    Sammanfattning : Projektet grundar sig i olyckan på fartyget HMS Carlskrona där en olycka inträffade när fästet till vapnet fallerade och vapnet föll av pelarlavetten. Nu har det framtagits en ny rekyldämpare (Rekyldämpare 18) vilket även har en infästning som är utformad efter just det nya fästet. LÄS MER