Sökning: "Jonathan Lundborg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jonathan Lundborg.

 1. 1. Den Georgiska Paradoxen: En uppsats om homofobi och diffusion i Georgien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jonathan Lundborg; [2019]
  Nyckelord :Georgia; Homophobia; Division of labor; Global witness; Global repercussion; Hypermasculinity; Diffusion; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis addresses the Georgian paradox, a contradiction between liberal LGBTQ lawmaking and a public opinion with anti-LGBTQ attitudes. The paradox consists in the clash of globally formed formal rules and the more traditional informal institutions. The text focuses on credible explanations to the paradox. LÄS MER

 2. 2. Att Göra Gårdagens Arbete Till Morgondagens Vinst : Erfarenhetsåterföring För Vinstmaximering Inom Byggsektorn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Niclas Lundborg; Jonathan Nordling; [2017]
  Nyckelord :Experience feedback; Leadership; Communication; Continual improvement; PDSA-cycle; Quality deficiency costs; Construction industry; Erfarenhetsåterföring; Ledarskap; Kommunikation; Kontinuerliga förbättringar; PDSA-cykel; Kvalitetsbristkostnader; Byggindustri;

  Sammanfattning : Byggbranschen är inte lika utvecklad inom förbättringsarbete och standardiserade processer som andra tillverkningsindustrier. Detta ger utrymme till forskning och utveckling inom området. Slöseri inom byggbranschen kan uppgå till 35 % av ett byggprojekts totala produktionskostnad. LÄS MER

 3. 3. Ekonomiska innovationer i den gotländska vindkraftsindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Jonathan Carlzon; Rebecca Lundborg; [2011]
  Nyckelord :Innovations; wind power; private actors; types of ownership; Gotland; Innovationer; vindkraft; ägandeform; privata aktörer; Gotland;

  Sammanfattning : Currently there is a controversial debate about that we must reduce our impact on the global warming; therefore both the Government and the local authorities have invested heavily in developing renewable energy in Sweden. The major development on the wind power market can be seen as a result of both the technological development and also on the decision that the Government took in 1996, which opened up the wind power market for private parties. LÄS MER