Sökning: "Jonathan Mattsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Jonathan Mattsson.

 1. 1. Införandet av digitala hjälpmedel i byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Albin Brette; Jonathan Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Digitala Hjälpmedel; Implementering; Kunskapsöverföring; Byggproduktion; Produktionsfasen;

  Sammanfattning : Digitaliseringstakten inom svensk byggindustri är låg, speciellt under produktionsfasen i ett byggprojekt. Flera studier visar på fördelar med att använda mer digitala hjälpmedel, exempelvis BIM samt digital ärendehantering på byggarbetsplatserna. LÄS MER

 2. 2. Progressiv Fritid : Meningsfull fritid ur ett post-progressivt jämlikhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jonathan Madeland; Olle Mattsson; [2017]
  Nyckelord :Klasskillnader; Meningsfull fritid; Social reproduktion; Likvärdiga möjligheter; Fritidshem;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi fritidspedagogers förhållningssätt till meningsfull fritid för barn, hur dessa förhållningssätt står emot föräldrar inom medel- och arbetarklassen, och om fritidspedagoger använder verksamheten för att skapa likvärdiga möjligheter för barn att generera utbildningsfrämjande resurser. Barn rustas olika inför framtiden beroende på vilket hem och vilka uppväxtvillkor de föds in i vilket föreslår en inbyggd orättvisa i vårt samhälle. LÄS MER

 3. 3. Efterfrågeprognoser : ”En jämförelse av prognosmodeller med avseende på FMCG-marknaden”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonathan Mokhtar; Marcus Larsson; Martin Westman; [2014]
  Nyckelord :Fast Moving Consumer Goods; FMCG; objective forecasting method; Time series; demand forecasting; Fast Moving Consumer Goods; FMCG; objektiv prognos; tidsserie; efterfrågeprognos;

  Sammanfattning : An organization must manage its resource consumption and material flows in order to satisfy the demand of its products as efficiently as possible. Managing of the aforementioned requires a balance between the organizations resources (such as the capability of distribution and production) and the market demand. LÄS MER

 4. 4. Jämförande analys av drivlinor och dess bränslesorter för fordon av hybrid, elektrisk och traditionell typ

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonathan Mattsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Nyhetsbegreppet i förändrat medielandskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Fredrik Lundqvist; Erik mattsson; Jonathan Westerlind; [2011-02-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Nyhetsbegreppet i förändrat medielandskap - En kvalitativ studie om unga vuxnas uppfattningom vad en nyhet är och var den finns.Antal ord: 15 115Författare: Fredrik Lundqvist, Erik Mattsson, Jonathan WesterlindHandledare: Annika BergströmUppdragsgivare: DagspresskollegietKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapTermin: Höstterminen 2010Syfte: Att undersöka unga vuxna svenskars uppfattningar om vad en nyhet är och var den finns. LÄS MER