Sökning: "Jonathan Michael"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Jonathan Michael.

 1. 1. Masslivräddning, resurser och brister : En studie om Sveriges beredskap och handelsfartygens förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Michael Andersson; Jonathan Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :Masslivräddning; Massräddningsoperation; Search and Rescue; Massevakuering; Evakuering;

  Sammanfattning : Vid ett antal större fartygskatastrofer till havs de senare årtiondena har sjöräddningskapaciteten inte räckt till för att rädda alla eller ens en majoritet av de ombordvarande. Detta trots att stora insatser har gjorts för att förbättra livräddningsutrustningen ombord. LÄS MER

 2. 2. Idrott & hälsa ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonathan Törnell; Michael Söderström; [2019]
  Nyckelord :Physical education; Gender;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka genus i idrott och hälsa på högstadiet. Genom att förstå könsskillnaderna kan vi verka för en bättre genuspedagogisk undervisning. Detta har vi gjort genom en forskningsöversikt där vi har beskrivit genus i skolan samt hur pedagoger kan angripa området. LÄS MER

 3. 3. Genus i skolan och pedagogers förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonathan Törnell; Michael Söderström; [2018]
  Nyckelord :Genus; Skola; Pedagoger; normer;

  Sammanfattning : Genus är idag ett ämne som ofta diskuteras och problematiseras. Vi bestämde då tidigt att vi ville behandla genus i grundskolan. Utifrån tidigare kurser har vi fått en kunskapsbas att utgå ifrån och som vi haft som grund till detta arbete. LÄS MER

 4. 4. Pale King or Noonday Demon? Acedia, The Pale King, and David Foster Wallace's Moral Vision.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Jonathan Michael; [2012]
  Nyckelord :David Foster Wallace; Acedia; The Pale King; Infinite Jest; Evagrius; Sloth; Accidie; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This essay argues that acedia is a helpful concept in illuminating the fiction of the American author David Foster Wallace, particularly his unfinished novel The Pale King. Following a brief biographical sketch of Wallace, the essay explores the development of the term acedia—which means something along the lines of apathy, sloth, and listlessness—and the two types of acedia: personal acedia and the broader form of cultural acedia. LÄS MER

 5. 5. Edith Södergran och hennes ryska tradition

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Språk- och litteraturcentrum

  Författare :Elisabet T M Holmstedt; [2011]
  Nyckelord :Edith Södergran; modernism; estetisk idealism; messianism; Sankt Petersburg; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Edith Södergran är banbrytande för den lyriska modernismen i Norden. Hon föds i S:t Petersburg som tredje generationens invandrare på mödernet, får sin utbildning i denna stad, bor i Raivola på Karelska näset och är medborgare i det ryska storfurstendömet Finland. Uppsatsen undersöker hur den ryska miljön avspeglas i hennes texter. LÄS MER