Sökning: "Jonathan Rödén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonathan Rödén.

  1. 1. Kalkylmall i BidCon : En kalkylmall i BidCon som underlättar kalkylarbetet för inblandade yrkeskategorier på Selbergs Entreprenad AB

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

    Författare :Jonathan Rödén; [2016]
    Nyckelord :Bygg; kalkyl; bidcon;

    Sammanfattning : Idag utförs de flesta byggprojekt med fast pris vilket kräver att entreprenören tidigt tar fram kostnader för att utföra projektet. Att ta fram alla kostnader för ett projekt kallas kalkylering och omfattar mycket arbete och stor kompetens av de inblandade. Att skapa en kalkyl kan göras på många olika sätt. LÄS MER