Sökning: "Jonathan Spånberger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonathan Spånberger.

  1. 1. Aktierekommendationers påverkan på abnormal avkastning : En studie av Stockholmsbörsen 2017

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jonathan Spånberger; Per Westlund; [2018]
    Nyckelord :aktierekommendationer; abnormal avkastning; analytiker; prispresshypotesen;

    Sammanfattning : Denna studie berör aktierekommendationers påverkan på abnormal avkastning. Studien undersöker rekommendationer utgivna under 2017 av professionella analytiker för aktier på Stockholmsbörsen och diskuterar skillnader mellan positiva och negativa rekommendationer, samt skillnader mellan marknader med olika stor konkurrens bland analytiker. LÄS MER