Sökning: "Jongenburger Veronika"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jongenburger Veronika.

  1. 1. Kommunikation av mål och strategier - balansgången mellan stabilitet och flexibilitet : En fallstudie på ett bemanning- och rekryteringsbolag i tillväxt

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

    Författare :Marie Falk; Jongenburger Veronika; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Service companies in the temporary work and recruitment industry are expanding and creating the conditions for good growth. In line with the rapidly changing environment, demands are made for internal change and adaptation to the new. LÄS MER