Sökning: "Joniserande strålning"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Joniserande strålning.

 1. 1. Magnetkameraundersökningar av gravida kvinnor och foster - Potentiella risker för fostret

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Clausen; Victoria Lundblad; [2021-06-08]
  Nyckelord :Magnetkamera; graviditet; foster; riskfaktorer; gadolinium;

  Sammanfattning : Bakgrund: Magnetresonanstomografi (MR) har blivit en viktig modalitet inom den radiologiska verksamheten. MR anses vara en säker diagnostisk metod att använda sig av på gravida kvinnor, dock är forskningen alldeles för begränsad inom MR-säkerhet gällande gravida kvinnor vilket inte gör det svårt att påstå att undersökningen är helt riskfri för kvinnan och fostret. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse av kursmål för tandläkarutbildningar i Europa med avseende på odontologisk radiologi

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Evelina Andersdotter; Victoria Kjelland; [2021]
  Nyckelord :course objectives; oral radiology; dental universities; kursmål; odontologisk radiologi; tandläkarutbildningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Radiologi används inom tandvårdsyrket för diagnostik. Det är strikt reglerat via lagar och förordningar så att patienter inte i onödan utsätts för joniserande strålning, vilket innebär att en tandläkare måste ha tillräcklig kunskap om dess användning. LÄS MER

 3. 3. A comparison between LiF, Al2O3 and NaCl pellets for luminescence dosimetry based on clinical and laboratory measurements

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Edita Solak; [2021]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Radiation protection is of importance for the general public, patients and personnel in many different situations: rare accidents involving ionizing radiation, medical examinations or work tasks in the medical clinic or nuclear industry to name a few. Optimization in radiation protection and limitation of radiation doses are essential to prevent overexposure and for reducing negative health consequences. LÄS MER

 4. 4. Toxicity of Pulsed Beams in Radiation Therapy from a Physio-Chemical Perspective

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Karin Källén; [2021]
  Nyckelord :FLASH; radiotherapy; ultra high; dose rates; radiolysis; cancer; medical; FLASH; strålbehandling; ultrahög; doshastighet; radiolys; cancer; medicinsk;

  Sammanfattning : A significant portion of cancer patients receive radiotherapy as part of their curative or palliative treatment plan. Radiotherapy is however greatly limited by radiation induced toxicities in healthy tissue surrounding the tumour, which can lead to long-term or acute complications for a patient. LÄS MER

 5. 5. Stråldosreducering med hjälp av artificiell intelligens vid datortomografiundersökningar : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ali Kaan Järnkärna; [2021]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; Automatisk patientplacering; Djupinlärning; Djupinlärning bildrekonstruktion; Datortomografi; Iterativ rekonstruktion; Röntgenstrålning; Stråldos reduktion;

  Sammanfattning : Introduktion: Datortomografi är en effektiv och snabb undersökningsmetod och skapar en detaljrik bild. Antal datortomografi undersökningar ökar varje år och relativt högstråldoser som kan bli skadligt är oroväckande. Det finns metoder som kan sänka och/eller förebygga joniserande strålning. LÄS MER