Sökning: "Jonna Åred"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonna Åred.

 1. 1. Omvårdnadsåtgärder för att främja patienters sömnkvalitet på IVA

  Magister-uppsats,

  Författare :Pernilla Larsson; Jonna Åred; [2020-06-25]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; sömnkvalitet; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Background: Sleep is a basic need in humans and in critical illness, the need for sleep increases even further. Sleep deprivation can lead to mental and physical complications, which can result in prolonged recovery and intensive care time. Previous research has shown that intensive care patients do not get enough sleep and rest. LÄS MER

 2. 2. Äldres upplevelse av hälsa och välbefinnande : På särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Emelie Cederström; Jonna Åred; [2014]
  Nyckelord :hälsa; relationer; trygghet; välbefinnande; äldre; särskilt boende; självbestämmande;

  Sammanfattning : Sverige har i likhet med andra länder en ökad andel äldre, vilket leder till att många människor kommer att bli beroende av vård. När människan åldras sker fysiska och psykiska nedsättningar som gör att människan blir mer skör. Upplevelsen av hälsa är ständigt föränderlig och kan upplevas på flera nivåer. LÄS MER