Sökning: "Jonna Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Jonna Gustafsson.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av bedsiderapportering – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Jonna Hammar; Olivia Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :A literature review; bedside report; experience; nurse; person-centered care; Bedsiderapportering; litteraturöversikt; personcentrerad vård; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En fungerande kommunikation inom hälso- och sjukvård är viktigt för att förebygga misstag som potentiellt kan leda till en vårdskada. Kommunikation förekommer i olika situationer inom vården och däribland vid rapportering mellan sjuksköterskor. LÄS MER

 2. 2. Verifiering av metod för dithiothreitolbehandling av testerytrocyter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jonna Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Dithiothreitol DTT ; Daratumumab; Testerytrocyter; Metodverifiering;

  Sammanfattning : Personer som lider av multipelt myelom (MM) behandlas ofta med daratumumab. Daratumumab fäster till CD38 på erytrocyter vilket leder till problem med förenlighetsprövning, såsom antikroppsidentifiering och screening. När daratumumab i patientens plasma binder till testerytrocyter, ger det upphov till panreaktivitet. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsmäklares användning av sociala medier som arbetsverktyg : - med fokus på personligt varumärkesbyggande

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Törebrand; Jonna Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of Social Media has increased rapidly and in present it’s been used bymore than the majority of all Swedes. Companies should be present wherecustomers exist, that’s why companies need to engage in marketing their brand through social media. This can be done using a digital strategy. LÄS MER

 4. 4. Vad påverkar det fundamentala attributionsfelet? : Kan det vara strävan efter ett konsekvent tänkande?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Erik Gustafsson; Jonna Ploghed; [2019]
  Nyckelord :Fundamentala attributionsfel; Konsekvent tänkande; ålder; kön;

  Sammanfattning : Fundamentala attributionsfelet innebär ofta att situationens påverkan underskattas. Den här studien undersökte om strävan efter konsekvent tänkande bidrar till att Fundamentala attributionsfel begås. LÄS MER

 5. 5. Boksamtal för barn i sorg : Skildringar av döden i Roy och Alla döda små djur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Jonna Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Death; grief; grief processing; children’s grief; children’s literature; literary study; picture books; Gro Dahle; Svein Nyhus; Ulf Nilsson; Eva Eriksson.; Död; sorg; sorgebearbetning; barn i sorg; barnlitteratur; litteraturanalys; boksamtal;

  Sammanfattning : Genom att jämföra två bilderböcker undersöker det här arbetet hur döden skildras i barnlitteratur. Den kvalitativa litteraturanalysen fokuserar på hur text och bild skildrar döden och huvudkaraktärens sorg, samt vilka budskap illustrationerna förmedlar. LÄS MER