Sökning: "Jonna Håkansson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jonna Håkansson.

 1. 1. Modebilder på Instagram - En netnografisk studie om modets medialisering och representation av kvinnlighet i bilder på Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Tilda Håkansson; Jonna Rosenblad; [2018]
  Nyckelord :Instagram; fashion; representation; mediatization; legitimation; gatekeeper; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : During recent years social media has become an important part of the fashion industry. This study is about the social platform Instagram and its effects on fashion. LÄS MER

 2. 2. Att känna med varandra i kampen mot speciesism. En analys av vad känslor gör utifrån en diffraktiv förståelse av kroppar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Jonna Håkansson; [2016-04-05]
  Nyckelord :speciesism; känslor; diffraktivitet; dikotomi; veganism; feminism; intersektionalitet; makt; avtrubbningsmekanismer;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative study of what feelings do based on empirical material gathered through focus groups with vegans and vegetarians. The aim is to explore what feelings do with us based on the phenomenologically rooted presentation of emotions by Sara Ahmed (2004). LÄS MER

 3. 3. Shadow detection for improved object tracking in surveillance cameras

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Katarina Berg; Jonna Hellström Håkansson; [2013]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Object tracking algorithms and motion triggered alarms are often dis- turbed by shadows. It is challenging to separate between moving objects and shadows since they have similar movement patterns and image prop- erties. In this thesis, three different approaches to detect shadows are developed and evaluated. LÄS MER

 4. 4. Hjälpen till ett drogfritt liv! : En kvalitativ studie om återfall och återfallsprevention.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA; Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Louise Hag; Jonna Håkansson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Titel: Hjälpen till ett drogfritt liv- En kvalitativ studie om återfall och återfallsprevention. Writers: Jonna Håkansson och Louise Hag. Keywords: Abuse, addiction, relapse, relapse prevention.     Abuse is a major problem and leads to negative consequences for the individual, such as illness, criminality and death. LÄS MER