Sökning: "Jonna Holmberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonna Holmberg.

 1. 1. Att transportera ett sjukt barn : Anestesisjuksköterskans upplevelse av att vårda barn vid interhospital överföring

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Carl Johan Holmberg; Jonna Sanfridsson; [2020]
  Nyckelord :interhospital överföring; barn; anestesisjuksköterska; transport; ambulanssjukvård; upplevelse; erfarenhet; ansvar;

  Sammanfattning : Ett barn kräver mer stöd och förståelse för vad som kommer att ske. En interhospital överföring innebär ett byte av miljö vilket kan upplevas hotfullt för barnet. Miljön är oförutsägbar och vårdpersonal kan uppleva ensamhet om känslan av gemenskap uteblir. LÄS MER

 2. 2. Barn med cancersjukdom Upplevelser ur ett föräldraperspektiv

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jonna Törnqvist; Moa Holmberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER