Sökning: "Jonna Källström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonna Källström.

  1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter i mötet med kvinnor som genomför abort – En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Maja Husén Hansson; Jonna Källström; [2020]
    Nyckelord :Abortion; experiences; literature review; nurse; personcentred care.; Abort; erfarenheter; litteraturöversikt; personcentrerad vård; sjuksköterska.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Abort är en process där en graviditet avslutas och styrs av abortlagen, som ändrades till sin nuvarande form år 1974. Kvinnan ska själv bestämma över sin graviditet. En abort kan ske via medicinska åtgärder eller genom kirurgiska åtgärder beroende på graviditetsvecka. LÄS MER