Sökning: "Jonna Leandersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonna Leandersson.

  1. 1. Att leva med stomi

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

    Författare :Jonna Leandersson; Mimmi Lindén; [2014-12-02]
    Nyckelord :stomi; anpassning; upplevelse; attityd; livskvalitet;

    Sammanfattning : Bakgrund: Livet med tarmstomi kan medföra stora förändringar i form av förlust av kontroll, rädsla och osäkerhet samt förändrad självbild och kroppsuppfattning. Utmaningen för sjuksköterskan blir därmed att undervisa och vägleda dessa patienter som befinner sig i en krissituation. LÄS MER