Sökning: "Jonna Nyberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonna Nyberg.

 1. 1. Digitalisering inom hälso- och sjukvården : En kvalitativ studie av digitala vårdverksamheters organisatoriska påverkan på vårdcentraler

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Julia Öhrberg Nyberg; Lovisa Bodin; Jonna Lundin; [2020]
  Nyckelord :Health care centers; digital health care; primary care; digital health care services; Vårdcentraler; digital vård; primärvård; digitala vårdtjänster;

  Sammanfattning : Date: 2020-06-05 Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Lovisa Bodin (96/11/06), Jonna Lundin (97/12/05), Julia Öhrberg Nyberg (98/05/18) Title: Digitalization within the health care Tutor: David Freund Keywords: Health care centers, digital health care, primary care, digital health care services Research Questions: How does health centers get affected by the digital health care providers? How does the health centers relate to this impact organizationally? Purpose: The purpose with this study is to describe how digital health care providers affect health centers organizationally and investigate if and how health centers acts on the basis of the digital health care providers. Method: The study is based on a qualitative method with five semi-structured interviews which were processed through a thematic analysis. LÄS MER

 2. 2. Styrkan i positiv konstruktiv respons : En studie om relationen mellan positiv respons och studenters upplevda utveckling i konsten att tala

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Jonna Nyberg; [2011]
  Nyckelord :Positiv konstruktiv respons; Konstruktiv respons; Självförtroende; Utveckling; Kreativ förmåga; Progymnasmata; Imitatio; Situationsspecifikt självförtroende;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka relationen mellan positiv konstruktiv respons och elevens upplevda utveckling. Uppsatsen syftar också till att skapa en tipslista för lärare med intervjuresultaten som grund. Jag utgår från ett elevperspektiv och använder mig av tio personliga intervjuer med elever från olika skolor och kurser. LÄS MER