Sökning: "Jonna Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Jonna Olsson.

 1. 1. Energikartläggning av 30-tals villa i Ljusdal : Utredning av värme- och ventilationssystem samt lönsamhetsanalys av solcellsanläggning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Jonna Olsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna energikartläggning syftar till att presentera förslag på passande ventilations- och uppvärmningslösning, samt att undersöka möjligheterna att installera en solcellsanläggning för en fastighet i Våxäng, Ljusdal. Fastigheten är en 30-tals stenvilla med krypgrund som ska totalrenoveras och byggas ut inklusive byte av fönster till 3-glasfönster, golven renoveras och ventilation skall installeras. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelse av att leva med Amyotrofisk lateralskleros : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Sandra Olsson; Jonna Jarlerup; [2018]
  Nyckelord :als; amyotrofisk lateralskleros; livsvärld; personer; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros [ALS] är en obotlig motorneuronsjukdom som leder till att nervceller i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen som styr skelettmuskulaturen dör. Nedbrytningen av nervcellerna är en process som pågår allt från månader upp till år. Årligen insjuknar cirka 220-250 personer i Sverige i sjukdomen ALS. LÄS MER

 3. 3. #METOO OCH SEXUELLA TRAKASSERIER : Finns det skillnader i män och kvinnors åsikter?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jonna Strömbäck; Jenny Olsson; [2018]
  Nyckelord :MeToo-debatten; sexuella trakasserier; attityder; uppfattningar; könsskillnader;

  Sammanfattning : Den föreliggande studiens syfte var att undersöka skillnader mellan män och kvinnor vad gäller deras attityder till metoo-debatten och deras uppfattningar om huruvida handlingar är sexuella trakasserier eller inte. Studien syftade även till att undersöka eventuella samband mellan dessa attityder och uppfattningar samt om det fanns en skillnad mellan män och kvinnor avseende det eventuella sambandet. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av långvarig yttre genital smärta

  Magister-uppsats,

  Författare :Jonna Gistedt; Ulrika Olsson; [2017-02-10]
  Nyckelord :Blogg; dyspareunia; kvalitativ innehållsanalys; upplevelse; vulvadynia;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig yttre genital smärta hos kvinnor i fertil ålder har visat sig innebära negativ påverkan på deras livskvalitet. Studier som beskriver dessa kvinnors upplevelser av yttre genital smärta saknas. Syfte: Att beskriva kvinnors uttryckta upplevelser av långvarig yttre genital smärta. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares erfarenheter av samverkan i vardagskontakten på förskolan : - med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sandra Olsson; Jonna Larsson; [2017]
  Nyckelord :Collaboration; Preschool - Home; Communication; Conversation; Participation; Influence; Samverkan; Förskola - hem; Kommunikation; Samtal; Delaktighet; Inflytande;

  Sammanfattning : Vårt syfte var att undersöka förskollärares erfarenheter av samverkan i vardagskontakten på förskolan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Samverkansuppdraget fyller en stor funktion i förskollärarens yrkesroll och det är därför av stor vikt att kommunikationen mellan förskollärare och vårdnadshavare fungerar för att kunna uppnå en god samverkan mellan förskola och hem. LÄS MER