Sökning: "Jonna Pååg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonna Pååg.

  1. 1. Att marknadsföra ett land, en stad och en framtid : En kvalitativ studie om rekrytering av internationella studenter via sociala medier

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Anna Lilja; Jonna Pååg; [2018]
    Nyckelord :lärosäte; sociala medier; plattformar; innehåll; engagemang; interaktion; målgrupp;

    Sammanfattning : .... LÄS MER