Sökning: "Jonna Solebris"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonna Solebris.

  1. 1. “Nu är det slut” : - en studie om avslag för ensamkommande barn och unga

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Lina Nilsson; Jonna Solebris; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER