Sökning: "Jonny Kraft"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonny Kraft.

 1. 1. Vågutbredning i tåg : En analys i Matlab

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik; Linköpings universitet/Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

  Författare :Jonny Nilsson; Jonny Sahlberg; [2006]
  Nyckelord :Massa-fjäder-dämpare-system; Malmbanan; Matlab; Vågutbredning; koppel; Egenvinkelfrekvens;

  Sammanfattning : Vid malmbrytning förflyttas malm långa sträckor med tåg. Malmbanan är en järnväg som går från Luleå till Narvik i Norge. Mellan Kiruna och Narvik fraktas det årligen ca 15 miljoner ton järnmalm. Tåget består av 2 lok med 52 vagnar där varje vagn kan väga upp till 100 ton. LÄS MER

 2. 2. Räknar skolan med alla? : En studie om hur lärare uppfattar kunskapsskillnader mellan elever i årskurs 6 kopplat till matematik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Jonny Stenback; [2004]
  Nyckelord :Mathematics; Matematik; kunskapsskillnader; årskurs 6; lågpresterande elever; högpresterande elever; kvalitativa intervjuer; lärare; Mathematics; knowledge differences; grade 6; low achievers; high achievers; qualitative interviews; teachers; MATEMATIK;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att se vilka uppfattningar lärare har om att eleverna i en klass befinner sig på olika kunskapsnivåer kopplat till matematik. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med lärare som arbetar i årskurs 6. LÄS MER