Sökning: "Jonny Lindström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonny Lindström.

 1. 1. Gyllene snittet och geometriförståelse på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Simon Larsson; [2015-05-08]
  Nyckelord :Matematik; Geometri; Gyllene snittet; Matematiska begrepp; Van-Hiele nivåer; Förståelse; Inlärning;

  Sammanfattning : AbstraktExamensarbete i matematik för lärare,Titel: Gyllene snittet och geometriförståelse på gymnasiet.Författare: Simon LarssonTermin och år: VT 2015Kursansvarig institution: Matematiska VetenskaperHandledare: Jonny LindströmExaminator: Laura FainsilberRapportnummer:Nyckelord: Matematik, geometri, gyllene snittet, matematiska begrepp, Van Hiele-nivåer,förståelse, inlärning. LÄS MER

 2. 2. Individers upplevelse av att bo och leva i bostadsområdet Kronoparken

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Jonny Lindström; [2015]
  Nyckelord :Focus Groups; million programme; security; identity; socialpsychology; Fokusgrupp; miljonprogram; trygghet; identitet; socialpsykologi;

  Sammanfattning : This is a qualitative study made to find out individuals experience of life in the residential Kronoparken in Karlstad. The study is a part of a municipality supported project aiming to find points of improvement and work for the area's development. LÄS MER