Sökning: "Jonny Ly"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonny Ly.

  1. 1. Konsumenters tillit för mobila betalningar – en kvantitativ studie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Jonny Ly; Sebastian Mollgren; [2017]
    Nyckelord :trust; mobile payments; security; integrity; benefits with mobile payments; payment solutions; tillit; mobila betalningar; säkerhet; integritet; fördelar med mobila betalningar; betallösningar;

    Sammanfattning : När vi går och handlar är det självklart att betala för sina varor i butiken. Det finns många metoder för att genomföra denna betalning. Allt fler i Sverige har börjat överge användandet av kontanter. I takt med att kontanterna minskas visar statistiken att antalet kortanvändare ökar. LÄS MER