Sökning: "Jonny Norrbom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonny Norrbom.

 1. 1. Metauppsats : studenter och lärares syn på uppsatsskrivande i idrottslärarutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Christofer Pärnerteg; Jonny Norrbom; [2013]
  Nyckelord :Uppsats; Uppsatsskrivning; Examensarbete; Lärarutbildning; Idrottslärarutbildning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine physical education teachers’ and students’ views on the thesis and its part in the physical teacher education program at The Swedish School of Sport and Health Sciences.Does the view on the thesis differ between techers/students and the program with its curriculum and other policy documents?What does students/teachers value in a thesis?Does teachers/students have a mutual habitus concerning the thesis in the form of essay writing and how is this expressed?The study is based on a qualitative survey in which the respondents mainly answered open-ended questions with written answers. LÄS MER

 2. 2. ”Vad står det för nånting i hälsa & livsstil då, i de här… ehh… du vet?” : Lärares undervisning i och bedömning av hälsa och livsstil i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jonny Norrbom; Linda Davidsson; [2012]
  Nyckelord :Hälsa; hälsoundervisning; bedömning i hälsa; hälsa och livsstil;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med denna studie är att undersöka hur lärare behandlar momentet hälsa och livsstil i ämnet idrott och hälsa.Hur undervisas hälsa och livsstil av lärare i idrott och hälsa?Hur bedömer lärare i idrott och hälsa elevernas kunskaper i hälsa och livsstil?MetodUndersökningen genomfördes med en kvalitativ metod i form av intervjuer av halvstrukturerad karaktär. LÄS MER