Sökning: "Jonny Ring"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonny Ring.

 1. 1. Ringrösen – symbol för härd och hem, plats och ursprung : En studie av ringrösen i Jönköpings län

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Jonny Hörlin; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ringrösen är en kategori rösen som förbryllar många. Varför ser de ut som de gör och vad har de haft för funktion? De ligger på moränhöjder på Sydsvenska höglandet men inte i ensamt majestät utan oftast finns domarringar och andra fornlämningar i dess omedelbara närhet. LÄS MER

 2. 2. Measurement of Blowby in a Turbocharger

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Jonny Tuominen; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose with this Masters Thesis was to design a measurement rig for measurement of the blowby flow that originates from the turbocharger in a passenger car engine. A leakage of com-bustion gases and fresh air from the turbine and the compressor into the bearing housing of the turbocharger is the source of the blowby flow. LÄS MER