Sökning: "Jordbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 720 uppsatser innehållade ordet Jordbruk.

 1. 1. Who’s in and who’s out? : en studie om hur utsädeshanteringen av kulturspannmål organiseras och regleras formellt och informellt

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Clara Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :utsäde; kulturspannmål; tillgång; allmänning; informella utsädessystem; föreningsallmänning; interaktiv samhällsstyrning;

  Sammanfattning : Människors möjlighet att hantera och dela med sig av sitt eget utsäde eroderas av politiska och teknologiska processer. Trots framväxten av formella utsädessystem och lagstiftning som i stor utsträckning hindrar handel och odling av kulturspannmål så fortsätter spannmålsodlare att odla och organisera sig i ett informellt utsädessystem kring kulturspannmål. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens bidrag till hållbarhet inom jordbruk : En fallstudie om hur tillämpningar av digitalisering inom jordbruk kan bidra till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Fatanhe Hasani; Mohammad Ali Mohammadi; [2022]
  Nyckelord :Digitalisation; Sustainability dimension; Digital tools; Agriculture; Digitalisering; Hållbarhet dimension; Digitala verktyg; Jordbruk;

  Sammanfattning :  Digitalisation developing rapidly in agriculture and the image of a digitalised agriculture often describes an idealized future. Digitalisation should be used to achieve sustainability in agriculture. Few studies have an in-depth analysis that considers all three dimensions of sustainability in the context of digitalisation. LÄS MER

 3. 3. Optimizing sunlight distribution in agrivoltaic systems for the Swedish climate

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Solcellsteknik

  Författare :Amanda Daniels; [2022]
  Nyckelord :agrivoltaics; agri-PV; solar energy; PV; photovoltaics; agriculture; renewable energy; sketchup; solenergi; jordbruk; förnyelsebar energi;

  Sammanfattning : Due to a rising land demand for the construction of large-scale PV-systems, there is increasing competition between energy and food production. A new emerging segment within the PV market called agrivoltaics is providing a contributing solution to this issue by co-using the land for both crop cultivation and PV energy. LÄS MER

 4. 4. Heterogena landskap och artförekomst : En studie om hur landskapets fördelning av biotoper påverkar dess bärighet för biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Louise Säf; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förändrad markanvändning i form av bebyggelse, maskinkörning, jordbruk, avverkning har under en längre tid bidragit till en förlust av både biologisk mångfald och biotoper. Idag beräknas en tredjedel av jordens landyta bestå av åkermark och betesmark. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse mellan olika jordbearbetningsmetoder vid etablering av vårkorn

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Henrik Frisk; [2022]
  Nyckelord :plog; kultivator; tallrikskultivator Carrier; ultragrund; vårkorn; etablering; skotträkning; axräkning; tilling; spring barley; reduced tilling;

  Sammanfattning : I dagens jordbruk effektiviseras allt för att spara tid, pengar och miljö, men samtidigt bedriva en effektiv odling som ger hög avkastning. Det är därför intressant att studera vilken jordbearbetningsmetod som är effektivast för att få en bra etablering samt en bra axbildning, som bygger hög skörd. LÄS MER