Sökning: "Jorderosion"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Jorderosion.

 1. 1. Odlingsmässiga faktorer i permakultur- och skogsträdgårdar : en intervjustudie av fem utövare i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jesper Hagerman Borgström; [2021]
  Nyckelord :permakultur; skogsträdgård; odlingssystem; permaculture; forest garden; growing systems;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det vanligt att använda mineralgödsling och bekämpningsmedel för att maximera skörden och minska arbetet vid odling på stora åkrar av en eller ett par grödor. Men denna typ av odling har visat sig vara miljömässigt ohållbar. LÄS MER

 2. 2. Extremväders påverkan på jorderosion : En GIS-modellering över Byälvens avrinningsområde

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Thuresson Frida; [2021]
  Nyckelord :jorderosion; extremväder; GIS-analys; RUSLE; jordarter;

  Sammanfattning : When the climate change contributes to a greater amount of extreme weather that does also affect the soil erosion and the number of areas that are being affected by the soil erosion. The areas affected by the soil erosion do often suffers from economic loss because of the loss in agricultural land caused by the soil erosion. LÄS MER

 3. 3. Skyfall som orsak till extrem jorderosion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jonas Bredelius; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Heavy rain may cause significant erosion and damage to natural and anthropogenic landforms. The purpose of this paper is to describe the most extensive events of soil erosion from heavy rain that are recorded in Sweden and how the prerequisites of this weather phenomena is affected by different future climate scenarios. LÄS MER

 4. 4. Växtdynamik i ett landskap under förändring : vegetation som teknisk lösning för att avhjälpa jorderosion i slänter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Blomstrand; [2018]
  Nyckelord :Erosion; släntstabilisering; ingenjörsbiologi; vegetation;

  Sammanfattning : För att kunna undersöka vegetation som ett tekniskt instrument för att avhjälpa erosion ger denna uppsats grundläggande kunskap om vad erosion är samt hur vegetation påverkar platsen och markstrukturen. Denna uppsats undersöker hur man kan avhjälpa erosion med hjälp av vegetation för situationer som är särskilt lämpliga att tillämpa tekniken på. LÄS MER

 5. 5. Hur bör näringslivet förhålla sig till de globala målen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Pia Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att klara av att nå de globala målen till 2030 kommer det verkligen krävas en enorm ansträngning, en förändring av världen och av vår världsbild, där näringslivet har ett stort ansvar och en stor roll att spela, skriver Lise Kingo, verkställande direktör på FN:s Global Compact.[1] Vi kan inte blunda för verkligheten då vår planet är under stort tryck, mänskligheten utövar negativa förändringar i den globala miljön som resulterar i klimatförändringar, skogsskövling, brist på mångfald, försurning av haven, jorderosion och föroreningar. LÄS MER