Sökning: "José Alexander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden José Alexander.

 1. 1. Can Poetry Save the World? : Creating a Sustainable Future by Reading Green

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Alexander Vainikainen; [2019]
  Nyckelord :ecocriticism; ecofeminism; environmental pedagogy; sustainable development; teaching; reading green; poetry;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how ecocritical readings of poems and song lyrics can work as a catalyst for discussing questions regarding sustainable development in the subject of English. The poems “I Wandered Lonely as a Cloud” by William Wordsworth and “Andrew”by Andrea Gibson, but also the song lyrics for the song “Every Age”by José Gonzalez were selected for the analyze, since they can represent the varying types of texts that are used by teachers in upper secondary school. LÄS MER

 2. 2. Vägen till nyhetsvärdig : En kvalitativ textanalys för att utmana medielogiken genom att testa tre nyhetsvärderingsteorier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

  Författare :Christofer Ahlberg; Mattias Trygged; Alexander Wahlström; [2011]
  Nyckelord :News value theory; Media logic; Hermeneutics; Qualitative text analyses; Mining accident in Chile; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Nyhetsvärderingsteori; Medielogik; Hermeneutik; Kvalitativ textanalys; Gruvolyckan i Chile; Aftonbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : I augusti 2010 inträffade en olycka i San José-gruvan i Chile. Olyckan resulterade i att 33 gruvarbe-tare blev fast i ett skyddsrum i över två månader innan de kunde räddas. Händelsen fick ett stort utrymme i media världen över. I vår studie har vi utmanat medielogiken genom att testa tre ny-hetsvärderingsteorier utifrån aftonbladet. LÄS MER