Sökning: "José Boy"

Hittade 1 uppsats innehållade orden José Boy.

  1. 1. Text, Image, and Nostalgia in Two Versions of F. Scott Fitzgerald's "The Rich Boy"

    Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

    Författare :Lara María Rodríguez Sieweke; [2018]
    Nyckelord :F. Scott Fitzgerald; “The Rich Boy”; F.R. Gruger; José Luis Ágreda; short stories; illustrations; advertisements; magazines; intermediality; word-image discussions; nostalgia;

    Sammanfattning : Abstract This thesis attempts to contribute to both intermedial studies and F. Scott Fitzgerald scholarship by studying the text-illustration interplay in two versions of “The Rich Boy”. LÄS MER